MAKALAH GLOBALISASI PDF

adminComment(0)

Makalah Dampak Globalisasi Terhadap Lingkungan Hidup bab i pendahuluan a. latar belakang - dampak globalisasi tersebut meliputi dampak positif dan. Makalah Dampak Globalisasi Terhadap Lingkungan Hidup navistar te engine schematic diagram,naval sea cadet bmr answers,nature of mathematics 11th. Global village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan. Bagian pertama dari makalah ini menjelaskan konsep awal global village Full Text: PDF.


Makalah Globalisasi Pdf

Author:JESUSITA FALKENTHAL
Language:English, German, Japanese
Country:Moldova
Genre:Lifestyle
Pages:763
Published (Last):26.12.2015
ISBN:691-1-28854-477-8
ePub File Size:16.46 MB
PDF File Size:15.27 MB
Distribution:Free* [*Registration Required]
Downloads:36818
Uploaded by: NORAH

Makalah Dampak Globalisasi Terhadap Lingkungan Hidup perkins 22, periodic table study answers key,periodic table worksheet instructional fair. globalisasi budaya ditengah masalah identitas nasional - akan membahas tentang identitas nasional. makalah identitas nasional negara dan konstitusi. pdf. makalah identitas nasional negara dan bacttemcocani.gq globalisasi budaya makalah ini berisikan tentang informasi pengertian identitas nasional atau yang lebih.

The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man.

University of Toronto Press. Parsons, Talcott, Tredinnick, Luke, Digital Information Culture: The Individual and Society in the Digital Age. Walkosz, Barbara J. Media literacy for the global village. The Modern World-System: Academic Press.

Widjojo, M. Cross-cultural alliance-making and local resistance in Maluku during the revolt of Prince Nuku, c. University of Leiden. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya jgs journal.

User Username Password Remember me. Notifications View Subscribe. Article Tools Print this article. Indexing metadata.

How to cite item. Email this article Login required. Email the author Login required. Global village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan.

Cahyo Pamungkas. Abstract Tulisan ini memunculkan definisi global village dalam konteks Indonesia.

Bagian pertama dari makalah ini menjelaskan konsep awal global village oleh McLuhan yang terkait dengan keterhubungan antarwarga dunia. Bagian kedua menerangkan respon terhadap konsep global village dan bagian bagian ketiga menjelaskan perbedaan antara global village dan globalisasi.

Akhirnya, penelitian ini menggambarkan global village dan globalisasi dalam konteks Indonesia. Global village dapat didefinisikan sebagai fenomena globalisasi pada masa kini yang dapat dikenali dari akibatnya yakni melemahnya batas-batas nasional, menghilang identitas dan budaya lokal, mengancam ekonomi nasional di tengah-tengah ekspansi modal, dan meningkatnya migrasi internasional. Konsep ini mengacu pada spektrum masyarakat baru yang melampaui batas-batas geografis, ekonomi, politik dan budaya dan menekankan pada arus informasi dalam jaringan komunikasi.

Full Text: Chrystall, Andrew B. Dery, Mark, Frank, A. Hal ini menyebabkan barangan import ini mudah dibawa masuk ke mana-mana negara dan dapat dijual dengan harga murah. Ia mengatasi harga barangan tempatan dari jenis yang sama.

Akibatnya barangan tempatan tidak laku dan perniagaan terpaksa ditutup. Ia bukan sahaja menjejaskan peniaga malah ia juga menyebabkan pekerja- pekerja yang terlibat dengan perniagaan tersebut hilang punca pendapatan.

Hal yang sama dituliskan oleh Azlah et al.

jilid makalah globalisasi.doc

Menurut mereka, peniaga-peniaga tempatan terpaksa bersaing secara sengit dengan peniaga- 6 peniaga dari luar negara yang juga merupakan syarikat-syarikat multinasional MNC demi mengekalkan perniagaan sedia ada. Keadaan ini berlaku berikutan harga runcit produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh MNC adalah lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh peniaga tempatan. Selain daripada atas sebab penurunan tarif seperti pendapat sebelum ini, persaingan juga wujud oleh kerana MNC mempunyai modal pusingan yang lebih tinggi.

Modal pusingan yang tinggi ini menyebabkan MNC boleh bertahan lama dalam pasaran walaupun keuntungan yang diperoleh dalam kuantiti yang sedikit.

Bagi peniaga tempatan, serapan kos-kos pentadbiran dalam harga jualan produk dan perkhidmatan yang sama menyebabkan harga yang ditawarkan tidak dapat menyaingi harga rendah MNC. Kehadiran MNC dalam pasaran tempatan juga menyebabkan ruang persaingan semakin mengecil. Mewujudkan jurang perdagangan antara negara Nor Aini dan Ishak mencatatkan bahawa globalisasi ekonomi menyebabkan wujudnya jurang antara negara maju dan negara membangun dari segi perdagangan, penggunaan teknologi serta peluang pelaburan.

Menurut mereka, hal ini dibuktikan oleh laporan Bank Dunia di mana eksport dunia bagi barangan dan perkhidmatan telah mencatatkan peningkatan daripada USD4.

Namun, dalam masa yang sama, negara membangun seperti Sub-Sahara Afrika mencatatkan kadar perdagangan yang menurun pada tahun iaitu pada 1. Selain daripada itu, jurang pendapatan per kapita antara negara maju dan negara membangun juga wujud. Hal ini kerana pulangan hasil eksport yang diperoleh oleh negara maju apabila menjual barangan siap adalah lebih tinggi berbanding negara membangun.

Menurut Nurul Hasliza et al , pasaran perniagaan yang terhad menyebabkan negara membangun hilang kuasa tawar-menawar seterusnya keuntungan yang diperoleh adalah dalam paras minimum.

Nama.doc - Nama Hasbi Nur Hafizhan Spesialisasi D1 Kebaenan...

Nurul Hasliza et al turut memetik Laporan Human Development Report yang mencatatakan tidak semua negara menikmati pendapatan per kapita yang tinggi kecuali bagi negara yang mampu bertahan dan memaksimumkan keuntungan.

Nurul Hasliza et al turut memetik pendapat Aris Omar bahawa majoriti ekonomi dunia dikuasai oleh negara maju yang sedikit jumlahnya. Manakala, negara miskin dan membangun 7 yang lebih besar jumlahnya sama-sama berkongsi kuasa ekonomi yang kecil.

Hal ini menunjukkan pengagihan ekonomi dunia yang tidak seimbang. Tiga isi perjanjian tersebut yang dibangkitkan oleh beliau ialah berkenaan klausa anti-lambakan, sekatan perdagangan melalui peruntukan Standard SPS dan subsidi pertanian. Menyentuh klausa anti-lambakan, Salawati menyatakan bahawa klausa ini digunakan oleh negara-negara maju untuk melindungi industri domestik mereka daripada saingan syarikat-syarikat asing.

Hal yang sama turut berlaku ke atas Pakistan apabila duti import sejumlah Hal ini menyebabkan Pakistak kerugian sejumlah USD juta. Justeru, kes ini menempuhi jalan sukar untuk diketengahkan. Salawati seterusnya menyenaraikan negara-negara membangun yang lain yang pernah dikenakan klausa anti-lambakan berdasarkan Laporan Anti-Lambakan oleh WTO pada Antara negara tersebut ialah Indonesia iaitu kes bagi tempoh antara hingga tahun Malah bagi tahun sahaja 5 kes anti-lambakan telah dikenakan ke atas Indonesia.

Negara lain yang terlibat ialah Arab Saudi iaitu sebanyak 4 kes dari tahun ke , Turki 17 kes , Pakistan 8 kes , Iran 7 kes serta Kazakhstan dan Quwait, masing-masing 1 kes. Peraturan yang dikuatkuasakan mulai 1 Januari ini memberi penekanan kepada aplikasi peraturan kesihatan bagi keselamatan makanan, haiwan dan tumbuhan.

Peraturan ini memberi peluang kepada kerajaan untuk menetapkan peraturan tertentu ke atas makanan, produk perikanan dan pertanian untuk memastikan produk-produk yang diimport selamat daripada kuman, bakteria atau apa-apa yang boleh mengancam kesihatan rakyat negara tersebut.

Peraturan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan diskriminasi perdagangan atau samaran perlindungan. Apatah lagi kebebasan sesebuah negara untuk menggubal peraturan yang bersesuaian dengan negaranya menyebabkan peraturan-peraturan berkenaan berbeza dari satu negara dengan satu negara yang lain. Selain daripada itu, bagi mematuhi peraturan ini, negara pengeksport perlu mengeluarkan perbelanjaan yang tinggi untuk membiayai kos pelbagai ujian termasuk makmal Salawati, Antara kes yang melibatkan peraturan SPS ialah pengharaman ikan tasik dari Uganda oleh Kesatuan Eropah atas alasan ia mengandungi bakteria berbahaya termasuk salmonella.

Pada tahun sebelumnya iaitu pada 16 Julai , Kesatuan Eropah telah mengenakan standard baharu terhadap bahan aflatoxin yang terkandung dalam bijiran, buah kering, kacang dan kacang tanah yang diimport. Selain daripada negara-negara berkenaan, Malaysia juga pernah mengalami situasi yang sama apabila kerajaan menggantung eksport produk laut dan makanan akuatik ke negara Eropah.

ISLAM dan GLOBALISASI

Ia susulan perintah larangan yang dikuatkuasakan pada 18 Jun apabila enam daripada sembilan buah syarikat pengeksport Malaysia didapati tidak mematuhi standard kesihatan dan amalan kebersihan Kesatuan Eropah. Kesan daripada penggantungan selama tiga bulan tersebut, industri udang negara mengalami kerugian sekitar RM Seperi mana klausa anti-lambakan, peraturan ini juga sukar untuk ditentang berikutan kos yang tinggi serta kepakaran yang terlatih amat diperlukan Salawati, Negara maju iaitu Amerika Syarikat dan 9 Kesatuan Eropah telah memberikan subsidi kepada peladang-peladang di negara mereka.

Oleh kerana itu, peladang-peladang dapat meningkatkan hasil pertanian sehinggakan ia bukan sahaja memenuhi keperluan domestik malah hasil pertanian tersebut berupaya untuk dieksport ke negara luar. Keadaan ini memberikan saingan hebat kepada pengimport- pengimport produk pertanian yang lain yang kebanyakannya terdiri daripada negara-negara miskin.

Sebagai contoh, negara-negara miskin seperti Benin, Burkina Faso, Chad dan Mali adalah negara pengeluar kapas yang utama di Afrika. Malah, pertanian kapas menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar sebanyak 2.

Walau bagaimanapun, apabila Amerika Syarikat memberikan subsidi kepada peladang- peladang kapas negaranya sebanyak USD3. Hal ini menyebabkan negara-negara Afrika tersebut mengalami kerugian sehingga USD juta semenjak tahun Salawati, Satu kes lagi melibatkan eksport gula Eropah. Melalui contoh-contoh di atas, dapat dilihat bagaimana negara-negara miskin dan membangun terkesan daripada ketidakadilan tersembunyi yang terkandung dalam perjanjian perdagangan antarabangsa WTO.

Penguatkuasaan perjanjian berat sebelah ini menyebabkan negara-negara miskin dan membangun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali terus melihat nilai eksport negara-negara mereka yang terus merudum yang mengakibatkan jurang perdagangan antara negara-negara ini dengan negara maju terus melebar.

Migrasi antarabangsa Migrasi ialah perpindahan penduduk dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Dalam konteks makalah ini, migrasi antarabangsa merujuk kepada perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain. Umum mengetahui antara punca migrasi berlaku ialah bagi meningkatkan taraf hidup dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan sedia ada di kampung halaman.

Harapan para imigran ini ialah pekerjaan baharu di 10 tempat yang baharu mendatangkan hasil yang lebih lumayan yang mana ia dapat meningkatkan taraf hidup terutama dari segi penyediaan prasarana asas seperti rumah, bekalan elektrik dan bekalan air bersih yang lebih baik.

Atas sebab ini juga, penduduk sesebuah negara mengambil risiko untuk berpindah daripada tanah tumpah darah mereka, merentas laut yang luas lagi bergelora semata-mata untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi nilai upahnya.

Globalisasi ekonomi menyebabkan peluang pekerjaan muncul di beberapa bahagian dunia. Negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Kanada dan Australia menerima kehadiran 1. Namun, kebanyakan imigran ini merupakan tenaga profesional yang menggunakan kemahiran mereka untuk mendapatkan peluang upah yang lebih tinggi berbanding di negara asal.

Mereka yang dianggap pekerja mahir ini berhijrah untuk mendapatkan pendapatan yang lumayan setanding dengan kepakaran yang mereka ada Abdul Rashid, Bagi tenaga kerja separuh mahir atau tidak mahir, faktor tempatan merupakan pendorong utama rakyat tersebut berpindah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Faktor kemiskinan dan pengangguran merupakan faktor biasa bagi mana-mana negara miskin terutamanya yang mendorong rakyatnya berhijrah ke negara lain. Sebagai contoh, pada tahun , 31 juta rakyat Indonesia Keadaan ini menyebabkan lebihan tenaga tempatan yang mendorong rakyat Indonesia untuk mencari pekerjaan lain di luar negara mereka.

Tambahan pula, pekerjaan di luar negara ini menjanjikan kadar upah yang lebih tinggi. Faktor lain yang menyumbang kepada berlakunya migrasi ialah penduduk tempatan tidak berminat untuk terlibat dalam sektor 3D — dirty, dangerous, demeaning kotor, bahaya, bertaraf rendah. Buruh pembinaan, buruh perladangan, pengawal keselamatan dan pekerja pembersihan adalah antara jenis pekerjaan yang tergolong dalam sektor 3D. Atas kapisiti negara yang sedang membangun, Malaysia memerlukan pekerja yang ramai dalam sektor ini.

Justeru, jalan pintas yang diambil oleh majikan ialah dengan menggaji warga asing terutama apabila kerajaan menggalakkan pengambilan buruh asing pada an bagi mengekalkan daya saing eksport negara.

Sehingga , terdapat seramai 1. Dari jumlah itu, warga asing dari Indonesia merupakan pekerja asing yang berdaftar yang paling ramai iaitu Jumlah ini meningkat pada tahun yang mana terdapat seramai 2. Data terkini pula menunjukkan seramai 2. Pencemaran alam sekitar Arus kemodenan yang melanda seluruh dunia banyak memberi kesan kepada alam sekitar. Apatah lagi aktiviti ekonomi yang menuntut penggunaan ruang yang luas untuk memastikan kelangsungannya agar terus menjadi sumber pendapatan negara.

Globalisasi ekonomi menyebabkan halangan-halangan berupa dasar sesebuah negara dilonggarkan. Hal ini menyumbang kepada pengurangan atau penghapusan tarif atau pelepasan cukai-cukai tertentu bagi menarik minat negara-negara maju untuk memindahkan aktiviti ekonominya ke negara-negara membangun. Selain daripada itu, dorongan lain kepada perpindahan aktiviti ini ialah kos buruh yang rendah dan mudah mendapatkan bahan mentah yang juga dalam harga yang rendah. Tanpa disedari, keadaan ini memberi kesan kepada alam sekitar.

Pewujudan aktiviti ekonomi yang berleluasa boleh menyebabkan berlakunya pencemaran air dan udara.

Abdul Rashid pula menyatakan bahawa negara maju memindahkan industri yang tidak sustainable ke negara membangun berikutan industri tersebut memberi kesan kepada alam sekitar. Selain daripada itu, Abdul Rashid mengesan taktik negara maju mengenakan sekatan terhadap barangan import berupa produk pertanian dan lain-lain dari negara membangun atas alasan negara-negara ini mengamalkan penebangan hutan secara berleluasa. Beberapa kes pencemaran alam sekitar berlaku di beberapa negara berpunca daripada pengglobalisasian ekonomi.

Akibat ingin meningkatkan taraf ekonomi, negara-negara 12 membangun kurang mengambil perhatian dan sering berpendapat bahawa apa yang datang dari negara maju adalah yang terbaik untuk mereka.

Pembangunan perindustrian yang pesat di Dumai, Riau, Indonesia memberi kesan buruk kepada persekitaran kawasan tersebut.

Instruction for Author

Aktiviti perindustrian yang terletak di kawasan pesisiran pantai Kota Dumai menyebabkan habitat hidupan laut di situ musnah. Sampel air laut yang diuji pada sekitar Oktober mendapati air laut di kawasan tersebut dicemari unsur-unsur minyak dan lemak. Kesannya, para nelayan kehilangan punca pendapatan.

Pada 24 November pula, PT Dumai Bulkani telah melepaskan sisa sawit ke dalam kawasan laut yang berhampiran. Syarikat berkenaan telah diberi amaran keras untuk tidak mengulangi kesahalan tersebut Er at al, Kes pencemaran alam sekitar yang lain yang berlaku di Dumai ialah pencemaran udara. Hal ini berpunca oleh kebakaran hutan di Kepulauan Riau. Indeks Pencemaran Udara IPU yang dicerap sepanjang tahun mendapati pada bulan Februari dan Ogos, kualiti udara di Dumai berada dalam keadaan tidak sihat.

Pada sepuluh bulan yang lain, kualiti udara berada dalam tahap baik dan sederhana.

Keadaan ini sudah pasti mencetuskan kebimbangan Er at al, Menurut mereka, antara faktor pemacu kepada perubahan guna tanah di Selangor ialah faktor pelaburan luar langsung FDI.Ayop Abd Razid. Perbedaan dampak ini juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Profil syarikat. New York: Transformasi selari tuntutan ekonomi.

Namun, dalam masa yang sama, negara membangun seperti Sub-Sahara Afrika mencatatkan kadar perdagangan yang menurun pada tahun iaitu pada 1. Selain daripada itu, globalisasi turut membawa pelbagai masalah yang perlu ditangani dengan berhati-hati agar kepentingan rakyat tidak terabai dan dalam masa yang sama hubungan diplomatik dengan negara-negara lain yang mencetuskan masalah terpelihara. Majalah - Pencegahan dampak pornografi remaja Ketika kami mendekat, tempat.

MNC adalah syarikat atau perbadanan yang beroperasi di lebih daripada dua negara asing yang kebanyakannya dimiliki oleh Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah.

AMBROSE from Chandler
Look over my other articles. I am highly influenced by kite fighting. I enjoy studying docunments rudely .
>